Работа при нас

Какво предлагаме на хората от нашия екип?

- работно място във водеща компания от устойчив, разразстващ се бизнес;
- поле за лични решения и отговорност;
- по-активни, по-работливи, по-креативни - повече развитие, по-добро възнаграждение;
- много добри условия за труд в модерна бизнес сграда.

Нашите изисквания

- Търсим хора за дългосрочна работа - отговорни и добросъвестни.
- Работим във високотехнологична област, трябват ни хора с хъс за учене и потенциал за развитие.
- Искаме екипни хора. При нас отборът е най-важен.

В момента търсим

Техник производство касети

Работата е: възстановяване (разглобяване, операции и сглобяване) на тонер касети за лазерни принтери, копири и мултифункционални устройства за печат.

Изисквания: 
- технически усет и умения ще се разглеждат като предимство;
- да имате желание за работа;
- да сте инициативни, организирани и експедитивни;
- да сте изпълнителни и да работите в екип.

Предлагаме: постоянен трудов договор след успешен изпитателен период; възнаграждение, обвързано с личните резултати; нетно месечно възнаграждение 1000—1200, което може да бъде надхвърляно.
 

Служител сервиз машини

Работата е: диагностика, ремонт и профилактика на машини за печат – принтери, копири, факсове, МФУ.

Изисквания:
- технически усет и практически умения;
- да имате желание за работа;
- да сте инициативни, организирани и експедитивни;
- да сте изпълнителни и да работите в екип;
- опит с подобен вид работа ще се разглежда като предимство.

Предлагаме: постоянен трудов договор след успешен изпитателен период; възнаграждение, обвързано с личните резултати; нетно месечно възнаграждение 1000—1300, което може да бъде надхвърляно.
 

Шофьор спедитор

Работата е: доставка на възстановени тонер касети до клиенти в София и околностите.

Изисквания:
- организация на дейността, при която строго да се спазват часовете за доставки на клиентите;
- познаване на транспортната среда в София и околностите по места, часове от денонощието и сезони;
- поддръжка на поверения Ви автомобил чист и в изправност;
- правоспособност за шофиране категория В.

Предлагаме: постоянен трудов договор след успешен изпитателен период; нетно месечно възнаграждение 1000 плюс добавка, обвързана с личните резултати.
 

Служител общи спомагателни дейности

Работата е: дейности от процес на производство на възстановени тонер касети.

Отговорности:
- Осигурява наличието на необходимите части и модули за изпълнение на зададената работа.
- Следи за наличности на консумативи – тонер, пластмасови опаковки и др. Осигурява ги по заявка.
- Изпълнява възложени от прекия му ръководител дейности по поддръжка на работни помещения и в помощ на колектива.

Изисквания:
- сръчност и прецизност в процеса на работа;
- гъвкавост и бързина;
- добра лична организация и отговорност;
- много добри умения за работа в екип;
- опит в производствена компания ще се разглежда като предимство.

Предлагаме:
- постъпателна схема на плащане по месеци, както следва:
  начало - 2 м:    700 лв./м;
         3 м - 4 м:   800 лв./м;
         5 м - 6 м:   900 лв./м;
         след 6 м: 1000 лв./м;
- постоянен трудов договор след успешен изпитателен период.


Сътрудник дистанционни продажби

Работата е: 
- комуникира с клиенти по телефон, имейл и през интернет;
- проучва, анализира и оценява пазарната динамика и трендове;
- грижи се политиката на компанията да достигат до клиентите своевременно и да бъдат ясно разбирани;
- записва резюмета от разговорите с клиенти в системата на компанията; изготвя периодични доклади за работата си.

Изисквания: 
- да познава правилата и добрите практики на бизнес комуникацията;
- търговски умения и стремеж към високи резултати;
- нагласа за работа в екип,
- комуникативност, лична дисциплина.

Предлагаме: въвеждащо обучение, постоянен трудов договор след успешен изпитателен период; възнаграждение, обвързано с личните резултати.
 

Нашите контакти

Офис

София 1220
ул. Проф. Иван Георгов №14А
работно време – от понеделник до петък, 9.00 – 18.00 ч.

лице за контакт: Росица Грозева
моб.: 0894 48 77 86
имейл: rgrozeva@tonersupport.com