Модули


рез.: 55000
IUP-35Y
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 55000
IUP-35M
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 55000
IUP-35C
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 20000
TNP-91
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 55000
IUP-36Y
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 55000
IUP-36M
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 55000
IUP-36C
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 200000
IUP-36K
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 200000
IUP-35K
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 20000
TNP-90
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 40000
TN-714
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 25000
TN-330
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 24000
TN-628
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 1000000
DV-621Y
Девелоперен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 1000000
DV-621M
Девелоперен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 1000000
DV-621C
Девелоперен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 1000000
DV-621K
Девелоперен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 155000
DR-618Y
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 155000
DR-618M
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 155000
DR-618C
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.