Европейската комисия поръчва изследване на сектора на принтерни касети за многократна употреба

прес-съобщение на ETIRA

В бюлетина си от 14-и юли ETIRA (Асоциация на европейските производители на възстановени тонер и мастиленоструйни касети) съобщава за предстоящо изследване, инициирано от Европейската комисия, върху сектора на принтерните касети и тяхното многократно използване.

Публикуван е проект на покана за участие в тръжна процедура за избор на изпълнител на изследването. Тук цитираме чл. 4 от Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 4 юли 2012 година относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), чието прилагане в практиката е основа за изготвяне на заданието за изследването. По-долу предлагаме два файла: единият е извадка от заданието, преведена на български, а другият съдържа пълния текст на поканата за участие в тръжна процедура и е на английски език. ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) Член 4 Проектиране на продукт Без да се засягат изискванията на законодателството на Съюза относно правилното функциониране на вътрешния пазар и относно конструкцията на продукти, включително Директива 2009/125/ЕО, държавите членки насърчават сътрудничеството между производителите на нови и тези на възстановени продукти и мерките в подкрепа на проектирането и производството на ЕЕО, в частност с оглед улесняване на многократната употреба, разглобяването и оползотворяването на ОЕЕО, техните компоненти и материали. В този смисъл държавите членки пред­приемат подходящи мерки, така че да се прилагат изискванията за еко-дизайн, улесняващи многократната употреба и обработка на ОЕЕО, установени в рамката на Директива 2009/125/ЕИО, а производителите да не пречат на многократната употреба на ОЕЕО чрез специфични конструктивни характеристики или производствени процеси, освен ако такива специфични конструктивни характеристики или производствени процеси имат определящи предимства, например по отношение на опаз­ването на околната среда и/или изискванията за безопасност.

Извадка със съкращения от обявата за тръжна процедура, преведена на български език, може да видите тук.

Пълния текст на тръжната процедура можете да видите тук.