The Recycler: Договорен е пакетът за Кръгова икономика на ЕС

Заседание по темата на различни органи на Европейския съюз, след задълбочен дебат, продължил до 4:30 сутринта, накрая постигна единодушие.

Институциите на Европейския съюз постигнаха съгласие по условията на „Пакет за кръгова икономика”  – съвкупност от закони и действия, замислени с намерение за осигуряване на бъдеще с по-висока ресурсна ефективност за континента, съобщава списание, Resource Magazine.

Шестият тристранен дебат по четирите законодателни предложения - относно отпадъците, отпадъците от опаковки, депата за отпадъци и отпадъците от електрическо и електронно оборудване – бе свикан в неделя (17 декември) с цел договаряне на мерки преди края на годината. Въпреки, че поради различни препятствия успехът преди началото на 2018-а година изглеждаше невъзможен, среднощните дискусии накрая доведоха до постигането на компромис.

Отначало имаше разногласия между Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, особено по отношение на водещите цели, тяхното точно определяне и по въпроса за т. нар. „разширена отговорност на производителя” (extended producer responsibility – EPR). След обявената от държавите членки победа в битката с общинските цели за рециклиране, резултатът беше, че в новото законодателство ще бъде записана цел от 60% за 2030 г. – по-ниска от предложените от Парламента 70%. Накрая, като компромис, беше прието допълнителна цел от 65% да бъде заложена за 2035 година.

Ще бъде въведена допълнителна цел за рециклиране, предхождаща споменатите по-горе, от 55% към 2025 г., която ще надгражда сегашната цел от 50% до 2020 г. (цел, която Обединеното кралство се кани да пропусне).

Други мерки включват горна граница за депониране на отпадъци на общи сметища, до само 10% към 2035 г., въпреки, че това наложи друг компромис с крайния срок, от пет години допълнително отлагане от първоначалното предложение на Комисията.

"Не е тайна, че Съветът и Парламентът имат различни възгледи по много въпроси", заяви говорител на президентството на Съвета, понастоящем изпълнявано от естонското правителство. "Ние сме много благодарни за конструктивното отношение на нашите партньори по време на този труден тристранен дебат и вярваме, че резултатът е справедлив компромис за всички страни".

Те добавиха: "Отне ни почти 18 часа и малко трудни преговори, за да постигнем предварително споразумение, но сме доволни от резултата".

Пакетът "Кръгова икономика" беше публикуван за пръв път от Комисията малко преди две години. След като бъде представен на посланиците на ЕС, сега той се нуждае от ратификация от страна на предстоящото българско председателство на Съвета; след това ще бъде представен на Парламента за гласуване и на Съвета за окончателно приемане.

Понастоящем Комисията разработва и „Европейска стратегия за пластмаси”, която ще бъде обявена в началото на следващата година.

"Трябва да положим всички усилия, за да се придвижим към кръгова икономика, и виждам екологичните иновации като ключов елемент в този преход", каза Сийм Кийслер (Siim Kiisler), министър на околната среда на Естония. "Държавите членки призовават за всеобхватна политика на ЕС, която да покрива целия жизнен цикъл на продуктите: това ще повиши прозрачността и ще гарантира, че няма да пропуснем някои ключови елементи. В същото време правителствата трябва да улесняват колкото е възможно повече усилията на бизнеса да внедрява иновативни продукти на пазара. Както на равнище Европейски съюз, така и на равнище държави членки, има огромен потенциал за цифровизирани решения, които да направят преминаването към кръгова икономика по-бързо и по-лесно."

Обсъждайки договорения пакет, малтийският политик Карменю Вела (Karmenu Vella), европейски комисар по околна среда, морско дело и рибарство, заяви: "Модернизирането на европейското законодателство в областта на отпадъците ще насочи усилията на държавите членки към намаляване на количествата отпадъци, които генерираме, заравяме и изгаряме, както и към увеличаване на многократното използване и рециклирането. Споразумението, постигнато тази сутрин, ще укрепи "йерархията на отпадъците", като отчетливо постави превенцията, многократната употреба и рециклирането над депонирането на общи сметища и изгарянето. Това споразумение ще направи икономиките ни по-ефективни от гледна точка на ресурсите, ще създава работни места и ще намалява въздействието върху околната среда и изчерпването на ресурсите".

"В кръговите и нисковъглеродни икономики става безсмислено да изпращаме отпадъците си на сметището", продължава Вела. "Затова съм доволен, че помогнахме на Европейския парламент и на държавите членки да постигнат съгласие за намаляване на депонирането на общи сметища и пренасочване към цел за рециклиране на отпадъците ни към 2035 г."

Оригиналната статия на The Recycler можете да видите тук.