ТОНЕР СЪПОРТ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089-0401-C01 11.10.2021 —11.01.20221

ТОНЕР СЪПОРТ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089-0401-C01 

ТОНЕР СЪПОРТ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.089-0401-C01, наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.  Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 11.10.2021 г. до 11.01.2022 г.

 

 

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

11.10.2021г