Управата на Лос Анджелис прие решение за забрана на тонер касетите за еднократна употреба.

Градският съвет на Лос Анджелис прие резолюция за забрана на внос и продажба на тонер касети за еднократна употреба за принтери.


На 29 март Градският съвет на град Лос Анджелис единодушно гласува за приемане подадената резолюция, която забранява внос и продажба на нови съвместими тонер касети за еднократна употреба.

Съветът на Лос Анджелис гласува и одобри за включване в неговите Щатски и Федерални Законодателни Програми за 2021-2022 г в подкрепа на всяко законодателно и/или административно действие, което да забрани внос и продажба на нови съвместими тонер касети за еднократна употреба, тъй като те са вредни за околната среда и не могат да бъдат рециклирани или преработени.

Според “Energy Central”, над 375 милиона касети за принтери се изхвърлят в сметищата в САЩ годишно, създавайки ненужни пластмасови отпадъци. Внесени тонер касети за еднократна употреба от трети страни използват природни ресурси и освобождават парникови газове по време на производствения процес. Всъщност, при производството на една тонер касета се отделя около 4,8 кг. CO2 и повече от три литра масло.

Американската преработваща индустрия на тонер касети възникна през 80-те години на миналия век, в отговор на проблема за отпадъците от касети за принтери, създадени от оригиналните производители(OEM). Предприятията в тази индустрия бяха фокусирани основно върху намирането на ефективни начини за рециклиране отпадъците от касетите и намаляване на отрицателното им въздействие върху околната среда, което те причиняваха.

Разпространението на онлайн пазаруването позволи на задграничните производители да наводнят пазара на САЩ с тонер касети, продавайки ги директно на потребителите. Според “Planet Green”, базиран в САЩ преработвател на тонер касети, тези касети подбиват цените на рециклираните касети, докато същевременно обезценяват използваните оригинални(OEM) касети до степен, да не са рентабилни за рециклиране.

„Предизвикателството, което съвместимите тонер касети за еднократна употреба поставят пред САЩ от екологична гледна точка, е тревожно“ - каза съветникът Джон Лий (Район 12 на градския съвет на Лос Анджелис). „Решението на градската управа беше важно да насочи вниманието към нарастващия проблем в подкрепа за законодателни или административни решения."

“Planet Green” стартира петиция за забрана на вносни касети за еднократна употреба, която да информира обществеността и спечели подкрепа за Щатски и Федерални действия. Planet Green вярва, че една забрана би намалила ефективно пластмасовите отпадъци и възстанови някога процъфтяващата индустрия за рециклиране на тонер касети в САЩ.

„Planet Green доведе този проблем до Държавна комисия по “Recycling Markets and Curbside Recycling”, което аз председателствам“, каза Хайди Санборн (Изпълнителен Директор на National Stewardship Action Council) . „На Комисията е поставена задача да даде съвет как да се намалят емисиите на отпадъци и метан и да се увеличи рециклирането и рециклиращите индустрии. Ние ще обмислим проект за предложение на политика за разглеждане на касетите за принтери на следващата ни среща на 4 май.

Оригиналната статия може да видите тук

City of Los Angeles