Обръщение на Саймън Граймс (Simon Grimes), генерален мениджър продажби на Static Control, относно повишаване на цени на тонери от 1.09.2022 г.