На 22 октомври 2022 г. се проведе семинар на Static Control - 35 години от създаване на компанията


На 22 октомври 2022 г. се проведе семинар на Static Control - 35 години от създаване на компанията. Тонер Съпорт, като официален представител на Static Control за България, използва възможността да отбележи постигнатите резултати и да сподели целите си за бъдещето.

Презентации представиха специалните гости:

  • Juan Carlos Bonell - Chairman of Executive Management Committee; Vice President of International Sales
  • Simon Grimes - Vice President EMEA Sales
  • Cristian Bratan - Regional Sales Manager
  • Angela Shekyls - Sales Executive
  • Chris Kilpatrick - Technical Service Supervisor
  • Patrick Livengood - Toner Development Manager
  • Илия Атанасов - Ай Пи Ен България
  • Димитър Пищачев - Продуктов Mениджър в Тонер съпорт

Static Control представи своите нови продукти - чипове, тонери както и презентация за фърмуера на HP за новите модели чипове CF/W series. Семинара беше уважен от много наши партньори и приятели в бизнеса. Коментирахме различни казуси, обменихме полезна информация и се разделихме с обещание за по-чести срещи!

Static Control Seminar in Bulgaria