Модули


рез.: 150000
013R00699
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 42000
006R04670
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 25000
006R04669
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 10000
006R04668
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 75000
013R00702
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 25000
006R04730
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 14000
006R04729
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 6000
006R04728
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 125000
013R00689
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 125000
013R00692
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 54000
WT-B1
Почистващ модул / трансфер
рез.: 44000
AAVAWY1
Почистващ модул / трансфер
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 33700
W9048MC
Почистващ модул / трансфер
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 100000
W9007MC
Почистващ модул / трансфер
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 300000
Z9M05A
Девелоперен модул
Изкупуване на празна касета:
2.00 лв.
рез.: 27000
Cartridge 073
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 550000
M0CH3050
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 2500
Cartridge 071H
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 1200
Cartridge 071
Тонер касета
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.
рез.: 125000
013R00701
Барабанен модул
Изкупуване на празна касета:
1.00 лв.